Doświadczenie

Kilkunastoletnie  doświadczenie w projektowaniu wnętrz, ciągle aktualizowana znajomość biżących trendów i nowości technologicznych, pozwala mi na realizowanie idealnych rozwiązań praktyczno estetycznych.


Wszystkie dotychczasowe realizacje, są dowodem na indywidualność niepowtarzalnych efektów i rozwiązań, dlatego też podstawą dobrej współpracy jest dostosowanie się do sprecyzowanych potrzeb.

Indywidualność w potrzebach praktycznych i estetycznych, przeniesieona na charakter wnętrza jest kluczem do sukcesu.